fbpx

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem witryny, jest APM Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Bartyckiej 85, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306249, NIP: 1132816288, REGON: 141169221.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia z dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przetwarzanie i ochrona Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami poufności.

II. Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. APM Development wykorzystuje Państwa dane osobowe na potrzeby działań związanych z obsługą witryny internetowej, przetwarzania informacji handlowych oraz zawierania Umów, w szczególności w:
a. na potrzeby zawierania Umów oraz przez czas niezbędny do ich realizacji;
b. przez czas wykonywania obowiązków prawnych przez Administratora danych;
c. przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne z tytułu niewykonania obowiązku;
d. przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z treści Umowy;
e. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu je cofnięcia;
f. do czasu wniesienia sprzeciwu względem marketingu bezpośredniego własnych produktów;
g. w przypadku zgody Państwa na przetwarzanie ich w ramach otrzymywania od APM Development informacji handlowych o spółce i jej inwestycjach;
h. na potrzeby obsługi formularzy kontaktowych.
2. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z późniejszymi zmianami, które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r.

III. Dobrowolność podania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie, przechowywanie i administrowanie przez APM Development.
2. Nie muszą Państwo podawać swoich danych osobowych, jednak niepodanie ich może spowodować uniemożliwienie zawarcia i realizacji Umowy oraz celów zawartych w jej treści.
3. Posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia i sprostowania w każdym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przyjęte przepisy prawne.

IV. Czas przechowywania danych osobowych

1. Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane są przez APM Development przez okres konieczny dla realizacji Umów oraz celów przedstawionych w niniejszej polityce ochrony prywatności.

V. Ochrona Państwa danych osobowych

1. APM Development zobowiązuje się do zachowania zasad wszelkiej poufności podczas administrowania Państwa danymi osobowymi, w szczególności do:
a. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
b. kontrolowania prawidłowego przetwarzania danych osobowych;
c. monitorowania i ewidencjonowania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z ramienia APM Development oraz wyciągania konsekwencji prawnych w przypadku niezachowania z ich strony poufności oraz złamania zasad niniejszej Polityki prywatności oraz wewnętrznych regulaminów Spółki;
d. monitorowania i dokumentowania sposobu przetwarzania danych osobowych oraz środków technologicznych, wykorzystywanych do ich przetwarzania oraz zabezpieczenia;
e. zadbania o to, aby środki technologiczne, wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

VI. Pliki cookies

1. APM Development na swoich witrynach internetowych wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie pliki tekstowe, które serwer www wysyła do oprogramowania przeglądarki, która je przechowuje. W przypadku ponownego połączenia się z witryną, witryna rozpoznaje urządzenie, z którego Państwo korzystacie. Dane te stosowane są jedynie przez serwer, który je utworzył. Cookies upraszczają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn internetowych.
2. W ramach cookies gromadzone są dane takiej jak: adres IP, rodzaj wykorzystywanej przeglądarki internetowej, język, rodzaj wykorzystywanego systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych oraz czas, data, lokalizacja korzystającego oraz informacje przesyłane do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Cookies wykorzystywane są jedynie do poprawnego działania serwisu prowadzonego przez APM Development oraz ulepszania jego funkcjonowania.
4. Pliki cookies przechowywane są w pamięci przeglądarki. Mogą Państwo korzystać z naszej strony bez używania plików cookies, jednak wyłączenie ich może spowodować zmniejszenie komfortu przeglądania strony.
5. Witryna prowadzona przez APM Development wykorzystuje następujące pliki cookies:
a. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
b. służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
c. pomagające zbierać informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d. zapamiętujące wybrane przez użytkownika ustawienia na stronie i personalizację interfejsu użytkownika;
e. zbierające dane statystyczne, dzięki którym możliwe jest dostarczenie Usługobiorcy anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.
6. W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć korzystanie z plików cookies w swojej przeglądarce, przy pomocy modyfikacji odpowiednich ustawień, właściwych dla przeglądarki, z której Państwo korzystają.

VII. Postanowienia końcowe

1. APM Development zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, bez personalnego informowania użytkowników serwisu o tym fakcie.
2. Postanowienia polityki prywatności obowiązują na czas nieokreślony na stronie prowadzonej przez APM Development.
3. Wątpliwości oraz zapytania odnośnie Polityki prywatności kierować należy na mail właściwy do kontaktu z APM Development lub właściwy do kontaktu z biurem Inwestycji.